SYGNALIZACJA POŻARU

   

  System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) to zbiór kompatybilnych elementów, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.
  Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Od jego kondycji zależy bezpieczeństwo mienia i ludzi przebywających w budynkach. Większość składowych takiej instalacji, jak centrale, czy czujki są programowane komputerowo z wykorzystaniem specjalnych aplikacji.

  Instalacja sygnalizacji pożaru jest jedną z integralnych instalacji całego systemu bezpieczeństwa budynku, musi być wykonana zatem przez doświadczonych i wyspecjalizowanych instalatorów. W tym zakresie niezbędne są zatem szkolenia i certyfikacje dostawców poszczególnych elementów systemu. Bardzo ważny jest fakt aby już na początkowym etapie projektu całej inwestycji wszystkie instalacje zostały rozgraniczone na systemy bezpieczeństwa (np. systemy sygnalizacji pożaru) i systemy teleinformatyczne. Systemy te powinny być wykonane oddzielnie, ale przy pełnej koordynacji obu działań. Wszystko te aspekty powodują, że instalacje bezpieczeństwa, w tym instalacje sygnalizacji pożaru są w szczególności nadzorowane w zakresie poprawnej realizacji.

   

  Systemy sygnalizacji pożarowej

  Systemy sygnalizacji pożaru umożliwiają:

  • wykrycie pożaru w początkowej jego fazie
  • wskazanie miejsca powstawania pożaru
  • powiadomienie o niebezpieczeństwie odpowiednich osób (np. stróż, ochroniarz)
  • sygnalizację pożaru poprzez system monitoringu bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej

   

   

  Usługi PCSYSTEM

  Usługi realizowane przez Firmę w ramach systemu sygnalizacji pożaru:

  • dokonanie wizji lokalnej obiektu, który ma zostać objęty systemem sygnalizacji pożarowej,
  • projekt systemu sygnalizacji pożaru, w tym określenie rodzaju, liczby czujek i ich rozmieszczenia, doboru właściwej centrali alarmowej, itp.
  • wykonanie kosztorysu inwestycji,
  • zakup urządzeń niezbędnych do instalacji,
  • wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie,
  • sprawdzenie poprawności jego działania,
  • serwis i konserwacja systemu,
  • modernizacja oraz rozbudowa istniejących systemów

   

  Obecnie stosowane centrale alarmowe mają możliwość współpracowania z różnymi urządzeniami wykonawczymi jak np. systemy oddymiania, wentylacja pożarowa, systemy tryskaczowe, stałe urządzenia gaszące i wiele innych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt lub o kontakt telefoniczny.

  Partnerzy

  Certyfikaty, Referencje

  Zobacz nasze: Certyfikaty i Referencje.

  Kontakt

  Michał Kajdas PC System

  30-251 Kraków
  ul. Jodłowa 46
  NIP: 677-232-02-80

  Telefon kontaktowy: 601 923 839
  E-mail: biuro@pcsystem-krakow.pl

  Mapa dojazdu

  Copyright © 2018 - www.NaturalnePozycjonowanie.pl