POL  ENG

Systemy oddymiania

slide06

Działanie systemu oddymiania klatki schodowej

Podczas pożaru i zadymieniu klatki schodowej elektryczne napędy otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez nie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.

System oddymiania grawitacyjnego zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń. Całością systemu zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku otwierane są dodatkowe elementy, doprowadzające świeże powietrze. Na co dzień elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Informacje o systemie oddymiania:

– komfortowe rozwiązanie dzięki zastosowaniu napędów elektrycznych w oknach i klapach oddymiających,
– estetyczne i nowoczesne wzornictwo elementów systemu,
– możliwość zabudowania urządzeń w niemal niewidoczny sposób,
– szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe,
– stały monitoring oraz wskazywanie stanu systemu,
– wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów,
– optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu,
– konserwacja całego systemu

Głównym celami instalacji oddymiania klatek schodowych są:

  • Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem,
  • Wentylacja dróg ewakuacyjnych tj.: odprowadzenie gorących gazów spalinowych, a co za tym idzie obniżenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych,
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania.