POL  ENG

Sygnalizacja pożaru

slide04

System sygnalizacji pożarowej (SSP) (ang. fire detection and fire alarm system) to zbiór kompatybilnych elementów, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.
Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Od jego kondycji zależy bezpieczeństwo mienia i ludzi przebywających w budynkach. Większość składowych takiej instalacji, jak centrale, czy czujki są programowane komputerowo z wykorzystaniem specjalnych aplikacji. Instalacja sygnalizacji pożaru jest jedną z integralnych instalacji całego systemu bezpieczeństwa budynku, musi być wykonana zatem przez doświadczonych i wyspecjalizowanych instalatorów. W tym zakresie niezbędne są zatem szkolenia i certyfikacje dostawców poszczególnych elementów systemu. Bardzo ważny jest fakt aby już na początkowym etapie projektu całej inwestycji wszystkie instalacje zostały rozgraniczone na systemy bezpieczeństwa (np. systemy sygnalizacji pożaru) i systemy teleinformatyczne. Systemy te powinny być wykonane oddzielnie, ale przy pełnej koordynacji obu działań. Wszystko te aspekty powodują, że instalacje bezpieczeństwa, w tym instalacje sygnalizacji pożaru są w szczególności nadzorowane w zakresie poprawnej realizacji.

Systemy sygnalizacji pożaru umożliwiają:sg1

 • wykrycie pożaru w początkowej jego fazie
 • wskazanie miejsca powstawania pożaru
 • powiadomienie o niebezpieczeństwie odpowiednich osób (np. stróż, ochroniarz)
 • sygnalizację pożaru poprzez system monitoringu bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej

Usługi realizowane przez Firmę w ramach systemu sygnalizacji pożaru:

 • dokonanie wizji lokalnej obiektu, który ma zostać objęty systemem sygnalizacji pożarowej,
 • projekt systemu sygnalizacji pożaru, w tym określenie rodzaju, liczby czujek i ich rozmieszczenia, doboru właściwej centrali alarmowej, itp.
 • wykonanie kosztorysu inwestycji,
 • zakup urządzeń niezbędnych do instalacji,
 • wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie,
 • sprawdzenie poprawności jego działania,
 • serwis i konserwacja systemu,
 • modernizacja oraz rozbudowa istniejących systemów

Obecnie stosowane centrale alarmowe mają możliwość współpracowania z różnymi urządzeniami wykonawczymi jak np. systemy oddymiania, wentylacja pożarowa, systemy tryskaczowe, stałe urządzenia gaszące i wiele innych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt lub o kontakt telefoniczny.