POL  ENG

Kontrola dostępu

slide-kontrola

Kompleksowe rozwiązania z dziedziny kontroli dostępu są odpowiedzią na ciągle zmieniające się wymagania przedsiębiorstw i organizacji, przed którymi stoi wyzwanie zabezpieczenia ich dóbr i wartości materialnych oraz niematerialnych przed nieautoryzowanym dostępem.

Kontrola dostępu umożliwia zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępu do wybranych przestrzeni oraz pomieszczeń w zależności od zdefiniowanych wcześniej harmonogramów czasowych, praw, grup oraz stref dostępu, czy też sposobów identyfikacji użytkowników.

Elastyczność oferowanych rozwiązań umożliwia z jednej strony ich dopasowanie do wymagań konkretnego systemu jak i wykorzystanie ich funkcjonalności w różnego rodzaju miejscach zastosowania, takich jak: biurowce, szkoły, hotele, banki, parkingi, osiedla strzeżone, agencje ochrony, obiekty przemysłowe oraz w wielu innych.

Kontrolę Dostępu można zintegrować z Rejestracją Czasu Pracy otrzymując w ten sposób kompleksowe rozwiązanie RCP. Rejestracja zdarzeń dla celów RCP w systemie KD rozwinięta o możliwość ich łatwego eksportu do oprogramowania RCP umożliwiają zbudowanie kompleksowego rozwiązania zarządzającego dostępem pracowników do wyznaczonych przestrzeni w obrębie przedsiębiorstwa z równoczesnym rejestrowaniem i rozliczaniem czasu ich pracy.