POL  ENG

Instalacje elektryczne

slide08

Instalacje elektryczne służą do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do wszelkiego rodzaju urządzeń i odbiorników.

Instalacja elektryczna to część sieci niskiego napięcia nn, stanowiąca układ rozdzielnic elektrycznych wraz z aparaturą elektroinstalacyjną a przede wszystkim okablowaniem, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej WLZ w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych 230V, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej.

Oferujemy:

-Instalacja oświetleniowa

Prawidłowo zaprojektowane oświetlenie to oszczędność energii, poprawa ergonomii miejsca pracy oraz możliwość stworzenia niepowtarzalnego klimatu.

Taka instalacja oświetleniowa musi spełniać kilka ważnych warunków, do których należą:

  • odpowiednia wartość średniego natężenia oświetlenia na rozpatrywanej powierzchni,
  • równomierność oświetlenia na powierzchni i w czasie,
  • prawidłowy rozkład luminancji,
  • barwa światła odpowiednia do potrzeb.

Oferujemy oświetlenie sterowane min:

-Wyłącznikiem oświetlenia(pojedynczym, podwójnym, schodówka)

-Za pomocą przekaźnika bistabilnego

-Za pomocą automatu schodowego czasowego

-Za pomocą czujek ruchu

-Za pomocą zagara astronomicznego

Dodatkowo oferujemy montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego których zadaniem jest załączenie oświetlenia w przypadku zaniku napięcia z sieci aby ułatwić ewentualną ewakuacje z budynku.

-instalacja siłowa

Służy zasileniu odbiorników trójfazowych czyli głównie urządzeń o dużej mocy np. silników elektrycznych, urządzeń grzejnych i innych przemysłowych odbiorników. W każdym większym budynku i domu powinny znajdować się takie gniazda wtykowe.

-instalacja odgromowa (piorunochron)

Głównym i najważniejszym zadaniem instalacji odgromowej jest przejęcie prądu piorunowego (wyładowań atmosferycznych) i bezpieczne odprowadzenie go do ziemi.
Instalacja odgromowa składa się z przewodzących elementów konstrukcyjnych budynku (pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, przewody kominowe) oraz elementów na nim zainstalowanych. Elementy te należy połączyć odpowiednimi przewodami.

-Zasilanie awaryjne (niezawodność zasilania

Zasilacze UPS, Akumulatory, agregaty prądotwórcze

Ciągłość zasilania jest najistotniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za ciągłość i  sprawność działania takich instalacji jak: system alarmowy, system telewizji dozorowej, system kontroli dostępu czy systemy teleinformatyczne.
Przerwy w zasilaniu spowodowane są najczęściej awariami sieci energetycznej lub też działaniem osób trzecich przekładają się bezpośrednio na mierzalne skutki  tj.  straty finansowe wynikające z przestojów w pracy, kosztów niedotrzymania terminów umowy, uszkodzeń sprzętu czy całych systemów alarmowych i teleinformatycznych. Stratą niemierzalną z tym związaną może być utrata ważnych danych czy też nawet wiarygodności firmy.