POL  ENG

Instalacja przyzywowa

slideInstalacjaprzyzywowa

Systemy przyzywowe mają przede wszystkim za zadanie poinformować oraz przywołać personel w miejsce gdzie w danej chwili wymagana jest ich obecność. Sygnalizacja przyzywowa najczęściej jest wykorzystywana w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w placówkach służby zdrowia w szczególności na oddziałach szpitalnych tj. salach chorych, w łazienkach dla pacjentów, dyżurkach pielęgniarek oraz lekarzy.

Funkcjonowanie najczęściej polega na wywołaniu sygnału przyzywowego poprzez przyciśnięcie przycisku np. przy łóżku pacjenta. Następnie sygnał wysyłany jest do punktu informacyjnego np. do dyżurki pielęgniarek. Przy łóżku pacjenta można zainstalować aparat przyłóżkowy lub panel nadłóżkowy. Podcentralka (kasownik) montowany jest w salach chorych oraz łazienkach przy drzwiach wejściowych. Nad drzwiami do sal monitorowanych pomieszczeń instalowane są lampki sygnalizacyjne. W łazienkach montowane są włączniki pociągane lub przyciskowe. W dyżurce pielęgniarek montowana jest natomiast matryca sygnalizacyjna (centrala główna).

Systemy przyzywowe jakie instalujemy (nazwy producentów):
– INSEL
– SCHIMA
– ABB

Miejsca wykorzystujące powyższe rozwiązania:
– placówki medyczne, szpitale, przychodnie
– domy opieki społecznej
– ośrodki rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
– domy spokojnej starości
– łazienki w szkołach, kinach, teatrach, centrach handlowych i innych obiektach użyteczności publicznej

Przykładowy schemat rozmieszczenia urządzeń firmy INSEL na oddziale szpitalnym (kliknij aby powiększyć):

przykład rozmieczenia urządzeń przyzywowych