POL  ENG

Home Page

Systemy alarmowe stanowią najbardziej skuteczne w stosunku do poniesionych kosztów zabezpieczenie naszego mienia, a przede wszystkim podnoszą bezpieczeństwo Nasze oraz najbliższych. Systemy te stosowane są w domach, garażach, placach budowy, firmach.

System odbiera sygnały z czujników (przeważnie czujniki ruchu PIR). Jeśli system jest uzbrojony, a któryś z czujników wykryje ruch centrala alarmowa wzbudza sygnalizator optyczno – akustyczny (syrenę), a ponadto może nas powiadomić o tym fakcie dzwoniąc do nas lub może też powiadomić agencję ochrony.

Usługi – systemy alarmowe

  • projektowanie oraz wykonywanie nowych instalacji systemów alarmowych
  • usuwanie awarii oraz serwis 24h na dobę 7 dni w tygodniu
  • modernizacja istniejących systemów alarmowych
  • montaż czujników PIR, MW, PIR+MW, kontaktronów
  • montaż czujników czadu, gazu, dymu
  • montaż syren wewnętrznych i zewnętrznych